download informatie over Mijn Extra Huis download informatie voor verwijzers

Terminal 18 is dé specialist voor jongeren van 12-25 jaar met ernstige of meervoudige problemen die, om wat voor reden dan ook, elders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. We zijn er ook voor jongeren die last hebben van agressie en/of met politie en justitie in aanraking gekomen zijn. Terminal 18 biedt op een unieke, eigen wijze integrale begeleiding, diagnostiek en behandeling voor jongeren, hun gezin en de omgeving. We zijn 24/7 bereikbaar bij crisis voor cliënten die al bij ons in behandeling zijn, hebben geen wachtlijsten en werken op de tijden en plekken die nodig zijn.

Terminal18 zorgt voor problemen!

Terminal 18 is een jonge organisatie voor jeugdhulp en GGZ. We zijn gestart in de regio Amsterdam, maar ook in andere regio’s gaan we graag aan het werk. De afgelopen jaren hebben wij veel landelijke kennis opgedaan in jeugdhulp, GGZ en justitie. Die kennis hebben wij gebundeld in een vernieuwde aanpak voor jongeren van 12 – 25, die op meerdere terreinen (ernstige) problemen hebben hulp nodig hebben op een manier die niet beschikbaar is in het huidige, reguliere aanbod. Wij stoppen dus niet als een jongere 18 wordt!

Met ons multidisciplinaire team van professionals bekijken we per jongere wat er nodig is. Van aanmelding tot afsluiting blijven we zoeken naar oplossingen die ook echt een oplossing zijn. Dat betekent dat wij creatief zijn, niet verwachten dat je bij ons op kantoor komt ( dat mag uiteraard wel), maar dat we je opzoeken op de plekken waar je ons het beste kunt gebruiken. Bijvoorbeeld op school, thuis, bij de sportclub of op straat. Wij zijn er als je ons nodig hebt, ook in de avond of in het weekend. Onze professionals zijn 24/7 bereikbaar voor cliënten die al in behandeling zijn en waar in de avond of in het weekend een crisis is ontstaan.

Voor welke jongeren
zijn wij er?

Onze jongeren komen meestal niet zelf bij ons aanlopen. Ze komen binnen op aanvraag van ouders, school of op verwijzing, al dan niet in een gedwongen kader. Wij zijn er voor de jongeren die elders buiten de boot vallen. Niet passen in het reguliere aanbod. Het gaat bij ons over jongeren die op meerdere leefgebieden (ernstige) problemen hebben, maar het zelf niet altijd nodig vinden dat er hulp komt. Omdat ze al te veel hulpverleners gezien hebben of niet zitten te wachten op ‘bemoeizorg’. Vaak is er nog geen helder beeld van wat er nou eigenlijk echt aan de hand is (een ‘diagnose’ ontbreekt), maar is wel duidelijk dat het echt niet goed gaat en dat er echt wat moet gebeuren: problemen thuis, op school, met werk en in de buurt, politie- en justitiecontacten, een laag zelfbeeld in combinatie met stoer gedrag. .

Na het eerste contact, dat bij jou of bij ons gebeurt, kijken we welke collega waarschijnlijk de beste “klik” met jou zal hebben. Wij stellen jullie aan elkaar voor. Als jij denkt dat je met deze collega totaal niet overweg kunt, kun je dit eerlijk zeggen, dan zoeken we een betere match. Wij geloven er namelijk in dat als je elkaar een beetje leuk/aardig of interessant vindt, dat dit al grote winst is bij het slagen van de behandeling. We willen geen 10 verschillende collega’s voor 1 jongere. Daarom zal jouw coach het meest met en voor jou doen. Soms is het nodig dat een andere collega jou ook ziet. Dan kun je tijdelijk overstappen, maar jouw coach blijft jouw aanspreekpunt.

Hoe we werken

Terminal 18 biedt zorg op maat. Daarbij gebruiken we de internationaal onderzochte en effectieve metamethode wraparound care. Dat betekent dat we al onze hulp direct rond onze cliënten en hun omgeving organiseren. Zo weten we zeker dat wat we doen ook echt echt werkt.


Bij Terminal 18 werken wij met collega’s die verschillende achtergronden, afkomst en opleidingen hebben. We proberen zo een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn en ook de beste zorg en behandelingen te bieden. Zo werken wij met echte jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, psychiaters, GZ-psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Wij werken onder andere met wrap around care en FFT. Maar niets is standaard. Wij doen geen onnodige dingen. Zo houden we het simpel en efficiënt. Wij zijn Terminal 18. Bij een Terminal op een vliegveld kom je aan, maar vertrek je ook naar vaak hele mooie bestemmingen.

Zo willen wij het ook graag zien. Je komt bij ons aan, je hebt misschien niet heel veel zin in de reis, maar als je er eenmaal bent, dan ben je blij dat je het toch gedaan hebt.


Na het inchecken, dat bij jou of bij ons gebeurt, kijken we welke collega waarschijnlijk de beste “klik” met jou zal hebben. Voordat je “op reis gaat” stellen we jullie aan elkaar voor. Als jij denkt dat je met deze collega totaal niet overweg kunt, kun je dit eerlijk zeggen, dan zoeken we een betere match. Wij geloven er namelijk in dat als je elkaar een beetje leuk/aardig of interessant vindt, dat dit al grote winst is bij het slagen van de behandeling. We willen geen 10 verschillende collega’s voor 1 jongere. Daarom zal jouw coach het meest met en voor jou doen. Soms is het nodig dat een andere collega jou ook ziet. Dan kun je tijdelijk overstappen, maar jouw coach blijft jouw aanspreekpunt.

Financiering

Ook bij dit onderdeel kijken we weer naar jouw situatie. Ben je 18 of ouder, dan zijn er weer andere regelingen dan wanneer je onder de 18 bent. Het makkelijkste is als jij of iemand in jouw omgeving zelf kunt betalen. Als dit niet mogelijk is dan gaan we kijken wat er wel mogelijk is. Bijvoorbeeld bij de gemeente, a.w.b.z., of verzekering. Er is altijd wel een oplossing, we komen er samen wel uit.

Contact

Heb je vragen of advies nodig?
Neem gerust contact met ons op via:

020 303 8717 Admiraal de Ruijterweg 454/456
1055 NG Amsterdam