TERMINAL 18

Terminal 18 is een organisatie voor jeugdhulp en GGZ. We zijn gestart in de regio Amsterdam, maar ook in andere regio’s gaan we graag aan het werk. De afgelopen jaren hebben wij veel landelijke kennis opgedaan in jeugdhulp, GGZ en justitie. Die kennis hebben wij gebundeld in een vernieuwde aanpak voor jongeren van 12 – 25, die op meerdere terreinen (ernstige) problemen hebben en hulp nodig hebben op een manier die niet beschikbaar is in het reguliere aanbod.

Terminal 18 is dé specialist voor jongeren van 12-25 jaar met ernstige of meervoudige problemen die, om wat voor reden dan ook, elders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. We zijn er ook voor jongeren die last hebben van agressie en/of met politie en justitie in aanraking gekomen zijn.

Terminal 18 biedt op een unieke, eigen wijze integrale en outreachende begeleiding, diagnostiek en behandeling voor jongeren, hun gezin en de omgeving. Wij werken altijd samen met collega instellingen die al om de cliënt heen zitten of mogelijk komen te zitten. Wij hebben geen wachtlijsten en werken op de tijden en plekken die nodig zijn. Outreachend en op maat.

Terminal 18 zorgt voor problemen

Wij stoppen dus niet als een jongere 18 wordt! (zie hiervoor het onderdeel financiering). Met ons multidisciplinaire team van professionals bekijken we per jongere wat er nodig is. Van aanmelding tot afsluiting blijven we zoeken naar oplossingen die ook echt een oplossing zijn. Dat betekent dat wij creatief zijn, niet verwachten dat je bij ons op kantoor komt (dat mag uiteraard wel), maar dat we je opzoeken op de plekken waar je ons het beste kunt gebruiken. Bijvoorbeeld op school, thuis, bij de sportclub of op straat, in de wijk.

VOOR WELKE JONGEREN ZIJN WIJ ER?